AM 8.12.2020.
08/12/2020
AM 10.12.2020.
10/12/2020
Želio bih, da kada duše dođu k meni ne nađu mene nego dragog Boga i On ih okupira, ispunja, uči i posvećuje i sobom ih sjedinjuje, tako da svaka doživi Duhovski događaj [...].
 - fra Ante Antić