Humanitarna udruga fra Ante Antić

19/12/2020
AM 19.12.2020.
Želio bih da se Tvoj cijeli život okrene k Presvetoj Euharistiji i da budeš Isusu u Euharistiji anđeo koji Ga tješi, anđeo koji Mu služi i anđeo koji Ga svagdje prati!
 - fra Ante Antić

DJELOVANJE UDRUGE

Upoznajte život oca fra Ante Antića


Pozivamo vas da rad udruge pratite svojim molitvama, a prema mogućnostima i svojim dobrovoljnim novčanim prilozima