Humanitarna udruga fra Ante Antić

09/12/2023
AM 09.12.2023.
Božanska ljubav i nebeska mudrost neka ispunja Vašu dušu i posvećuje! . (...)
 - fra Ante Antić