AM 21.01.2021.
21/01/2021
AM 23.01.21.
23/01/2021
Vaša će trajna vježba biti: hodati, živjeti u nazočnosti Kristovoj. U svetoj vjeri Ga gledati, koliko Duh Sveti dade s Njime živjeti, raditi, trpjeti, svagdje nastupati i u svetoj vjeri, u ljubavi nastojati da Ga nasljedujete i dostignete do punine mjere Njegove.
 - fra Ante Antić