Izjava o zaštiti osobnih podataka za Humanitarnu udrugu „fra Ante Antić“

1. Općenite informacije

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Humanitarnu udrugu „fra Ante Antić“ (dalje: Izjava) odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhe djelovanja Udruge.
Svoje osobne podatke nam povjeravate u svrhu prikupljanja podataka o članovima Udruge, volonterima Udruge i korisnicima djelatnosti i usluga Udruge te informiranja o radu Udruge. Ova Izjava opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke.

 • Za obradu podataka odgovorna je:
  Humanitarna udruga „fra Ante Antić“
  Frana Vrbanića 35, Zagreb
 • Ako za obradu vaših osobnih podataka koristimo vanjske pružatelje usluga (izvršitelje obrade), i tada smo odgovorni za obradu vaših osobnih podataka.

2. Vrste osobnih podataka

Prikupljamo vaše sljedeće osobne podatke:

Ime i prezime, e-mail adresa, vrsta članstva, adresa prebivališta, zanimanje, OIB, datum rođenja, datum pristupa, broj telefona, djelokrug rada člana, datum početka volontiranja, datum završetka volontiranja, dosadašnje aktivnosti na projektima, dostupnost, prebivalište, boravište, status korisnika, dodatne potrebe korisnika, IP adresa.

Osobe starije od 16 godina pristanak za prikupljanje osobnih podataka daju osobno. Za osobe mlađe od 16 godina potreban je pristanak roditelja ili skrbnika za davanje osobnih podataka.

3. Razdoblje čuvanja

Vaše osobne podatke čuvamo u sljedećim razdobljima:

 1. Članovi Udruge: za vrijeme trajanja članstva i godinu dana od prestanka članstva
 2. Volonteri Udruge: za vrijeme trajanja volontiranja i godinu dana od prestanka volontiranja
 3. Korisnici Udruge: za vrijeme korištenja usluga Udruge i deset godina od prestanka korištenja usluga Udruge
 4. Prijatelji Udruge: za vrijeme trajanja statusa prijatelja Udruge i godinu dana od prestanka statusa.

Nakon toga vaše osobne podatke voditelj obrade ne pohranjuje u bilo kojemu obliku.

4. Načini i svrhe obrade osobnih podataka

Kod obrade Vaših osobnih podataka, koristimo ručne i automatizirane procese za obradu. Također, možemo raditi obradu i analizu podataka o našim korisnicima koji se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku te ih nije moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom (npr. da bismo dobili statističke podatke o radu Udruge).
Sve vrste Vaših osobnih podataka obrađujemo u sljedeće svrhe:

 1. Statistički i demografski podaci
  Osobne podatke prikupljamo u svrhu utvrđivanja podataka članovima, volonterima i korisnicima, u svrhe koje odgovaraju ciljevima i djelatnostima Udruge.
 2. Podaci u svrhu organizacije rada Udruge
  Vaše osobne podatke koristimo kako bismo organizirali rad Udruge, njezinih članova, volontera i prijatelja te pružali usluge korisnicima usluga Udruge. Podaci se također koriste u svrhu komunikacije, slanja obavijesti i informiranja o radu Udruge.
 3. Podaci u svrhu organiziranja povremenih događaja u organizaciji voditelja obrade
  Vaše osobne podatke možemo koristiti kako bismo Vam ponudili različite događaje u organizaciji Udruge, poput povremene organizacije različitih događaja u svrhu promocije rada Udruge, prikupljanja sredstava za njezin rad, povezivanja s drugim organizacijama i udrugama sličnoga karaktera i slično.

5. Prava korisnika

 1. Pravo na ispravak:
  Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, imate pravo na ispravak ili dopunu podataka.
 2. Pravo na brisanje:
  Imate pravo na brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese.
 3. Pravo na ograničenje obrade:
  Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
  • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima
  • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
  • ako ste podnijeli prigovor očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.
 4. Pravo na mogućnost prijenosa podataka:
  Od nas možete zatražiti da Vam osobne podatke kojima raspolažemo dostavimo radi dostavljanja tih podataka drugome voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu:
  • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati i
  • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 5. Pravo na pristup:
  Od nas možete dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, razdoblju čuvanja podataka i kriterijima za određivanje razdoblja čuvanja te o načinu i svrsi obrade podataka.
 6. Pravo na prigovor:
  U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na Vas odnose, u skladu s postojećim propisima.
 7. Pravo na žalbu:
  Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno, u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost.
 8. Ostvarivanje prava:
  Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se na sljedeći kontakt: udruga.faa@gmail.com

6. Povreda osobnih podataka

Ako se dogodi povreda Vaših osobnih podataka, izvijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo najkasnije u roku od 72 sata nakon saznanja o povredi.

7. Izmjena Izjave

Humanitarna udruga „fra Ante Antić“ može izmijeniti ovu izjavu, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.