Evidencija aktivnosti obrade za humanitarnu udrugu „fra Ante Antić“

1. Voditelj obrade:

naziv: Humanitarna udruga „fra Ante Antić“

ulica i broj: Vrbanićeva 35

mjesto: Zagreb

broj telefona: 00 385 95 5814 183

e-mail: info@udruga-faa.hr

2. Svrha obrade:

Prikupljanje i obrada osobnih podataka u svrhu popunjavanja pristupnica za članove i volontere te korisnike Udruge, u svrhu organizacije događaja i aktivnosti te pružanje usluga za koje je Udruga registrirana i informacija o istima.

3. Opis kategorije ispitanika i kategorija osobnih podataka

kategorija ispitanika kategorije osobnih podataka
članovi ime, prezime, adresa, OIB, telefon, e-mail, datum rođenja, datum pristupa, zanimanje, djelokrug rada člana, kategorija članstva
volonteri ime, prezime, e-mail, adresa, zanimanje, OIB, datum rođenja, datum početka volontiranja, datum završetka volontiranja, dosadašnje aktivnosti na projektima, dostupnost
korisnici ime, prezime, adresa, OIB, telefon, e-mail, datum rođenja, prebivalište, boravište, status korisnika, dodatne potrebe korisnika
prijatelji Ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-mail, telefon
posjetitelji stranice IP adresa

4. Kategorije primatelja kojima su osobni podatci otkriveni ili će im biti otkriveni

Nije primjenjivo

5. Prijenosi osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju

Nije primjenjivo

6. Predviđeni rokovi za brisanje različitih kategorija podataka

 • Kategorija osobnih podataka: članovi Udruge
  Rok za brisanje: prestankom članstva u Udruzi
 • Kategorija osobnih podataka: volonteri Udruge
  Rok za brisanje: godinu dana od prestanka volontiranja
 • Kategorija osobnih podataka: korisnici Udruge
  Rok za brisanje: deset godina od korištenja usluga Udruge
 • Kategorija osobnih podataka: prijatelji Udruge
  Rok za brisanje: godinu dana od prestanka statusa prijatelja Udruge

7. Opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera (primijenjenih/odnosnih na predmetnu obradu osobnih podataka)

Opis tehničkih mjera: postavljanje šifri za pristup računalnoj opremi i podacima koji se čuvaju u elektroničkom obliku, zaključavanje prostorija i prostora za odlaganje dokumentacije s osobnim podacima, izrada sigurnosnih kopija.

Opis organizacijskih mjera: podacima imaju pristup samo ovlaštene osobe, tj. predsjednik Udruge koji je ujedno i zaposlen u istoj kao koordinator Udruge te vodi sve njene poslove, uključujući i prikupljanje i obradu osobnih podataka.