Glasilo vicepostulature sluge Božjega fra Ante Antića

„Dobri otac Antić“ službeno je glasilo Vicepostulature čiji je cilj približiti lik i djelo fra Ante Antića te sam rad Vicepostulature. Raznim tekstovima koji se nalaze u glasilu, kao što su izvaci iz Antićevih spisa, svjedočanstva i sl., ocrtava se svetost i dobrota fra Ante Antića.

U nastavku možete naći izdanja glasila u pdf obliku po desetljećima

Glasila