AM 21.11.2020.
21/11/2020
AM 23.11.2020.
23/11/2020
Ono Božansko Srce, koje Te ljubi sve Ti prašta i zove Te do potpunog poznavanja Njegove svete ljubavi, neka Te učini apostolom svoje slave i svoje ljubavi, svoje boli i svoga poniženja!
 - fra Ante Antić