AM 15.12.2020.
15/12/2020
AM 17.12.2020.
17/12/2020
Budi anđeo! Pusti sve probleme i obzire i suvišne misli, od kojih nema ništa za slavu Božju i tvoj napredak u kreposti. Moli, radi, ljubi Mariju i duše, za koje Isus sve trpi, žrtvuje se i u Presvetom Oltarskom Sakramentu živi.
 - fra Ante Antić