AM 20.12.2020.
20/12/2020
AM 22.12.2020.
22/12/2020
Uvijek s pomoću Božjom nastoj biti vjeran i savjesno se okoristi svakim pohodom. Isus hoće da se Njegova sveta ljubav posve u Tebi usavrši i On želi i traži da u svemu slijediš Njegovu svetu volju.
 - fra Ante Antić