AM 19.12.2020.
19/12/2020
AM 21.12.2020.
21/12/2020
Neka Vječni Otac uvijek u nama gleda svoga Božanskog Sina i radi Njega neka nas obdari svojom ulivenom prisutnošću. Tu svetu nazočnost želim dobiti i za se i za Vas.
 - fra Ante Antić