AM 18.12.2020.
18/12/2020
AM 20.12.2020.
20/12/2020
Želio bih da se Tvoj cijeli život okrene k Presvetoj Euharistiji i da budeš Isusu u Euharistiji anđeo koji Ga tješi, anđeo koji Mu služi i anđeo koji Ga svagdje prati!
 - fra Ante Antić