AM 22.12.2020.
22/12/2020
AM 24.12.2020.
24/12/2020
Kao kršćanin moraš biti jak i spreman da se odrekneš svih stvari, pa i svoga života radije, 
nego da obeščastiš svoje najplemenitije ime. Svojstvo je kršćana da junački rade i da trpe sve teškoće na slavu Kristovu.
 - fra Ante Antić