AM 3.12.2020.
03/12/2020
AM 5.12.2020.
05/12/2020
Molim Gospodina, da Vam bude dobar i milostiv te od Vas otjera svaku bolest, svaku napast, svaku protivnost što smeta savršenom predanju u Njegovu svetu volju i jedinstvo s Njime.
 - fra Ante Antić