AM 04.02.2021.
04/02/2021
AM 06.02.2021.
06/02/2021
Posebno ljubi križ. Uvijek ga gledaj u perspektivi uskrsnuća, u perspektivi konačne, vječne pobjede, u perspektivi savršene kreposti, jedinstva s Bogom i postignuća vječnog života.
 - fra Ante Antić