AM 09.02.2021.
09/02/2021
AM 11.02.2021.
11/02/2021
Brate! Ne sustani, niti se boj ikakvih poteškoća. Sve ćeš svladati, samo vjeruj ljubavi Isusovoj prema Tebi i sačuvaj Mu svu ljubav i vjernost.
 - fra Ante Antić