AM 17.02.2021.
17/02/2021
AM 19.02.2021.
19/02/2021
Sada se nalazimo u svetom vremenu korizme. Volja je Božja posvećenje naše. Ovo je vrijeme najzgodnije, da se duhovno obnovimo i sa sebe stresemo svjetsku površinu i duhovno se preporodimo.
 - fra Ante Antić