AM 18.01.2021.
18/01/2021
AM 20.01.2021.
20/01/2021
U sebi ćeš združiti znanje, krepost i poštovanje, cijenu čovjeka preko finoga, otmjenog, skladnog vladanja prema svakomu, da u sebi izvršiš čovjekoljublje Kristovo prema svakom čovjeku pa bio ne znam tko.
 - fra Ante Antić