AM 25.12.2020.
25/12/2020
AM 27.12.2020.
27/12/2020
Bog nas ne će zapustiti niti će nas ostaviti. On je bio uvijek dobri i milosrdni Otac pa će nam se i u ovoj strašnoj kušnji takav pokazati i pomilovat će nas.
 - fra Ante Antić