AM 3.11.2020.
03/11/2020
AM 5.11.2020.
05/11/2020
Kao kršćanin moraš biti jak i spreman da se odrekneš svih stvari, pa i svoga života radije, nego da obeščastiš svoje najplemenitije ime. Svojstvo je kršćana da junački rade i da trpe sve teškoće na
slavu Kristovu.
 - fra Ante Antić