• AM 29.11.2022.
  Dobro je da svoje talente iskoristiš i pomažeš bližnjemu.
   - fra Ante Antić 
 • AM 28.11.2022.
  Milost i mudrost Duha Svetoga neka se sve više i više množi i napreduje u Tebi! [...]
   - fra Ante Antić 
 • AM 27.11.2022.
  Ljubav prema Isusu, Mariji, duh žrtve i molitve neka sve više u Tebi raste i napreduje.
   - fra Ante Antić
 • AM 26.11.2022.
  Nastoj oko svoga većeg duhovnog dobra.
   - fra Ante Antić 
 • AM 25.11.2022.
  Neka se u Tebi sve više slavi Gospodin.
   - fra Ante Antić 
29/11/2022
AM 29.11.2022.
Dobro je da svoje talente iskoristiš i pomažeš bližnjemu.
 - fra Ante Antić