• AM 09.12.2023.
  Božanska ljubav i nebeska mudrost neka ispunja Vašu dušu i posvećuje! . (...)
   - fra Ante Antić 
 • AM 08.12.2023.
  Nemojte se ni na šta, na nikoga tužiti niti prigovarati.
   - fra Ante Antić 
 • AM 07.12.2023.
  Evanđeoska jednostavnost neka Vas u svemu resi i odlikuje.
   - fra Ante Antić 
 • AM 06.12.2023.
  Vjerni budite svetoj volji Božjoj.
   - fra Ante Antić 
 • AM 05.12.2023.
  Ostavite svagdje sebe i neka unaprijed sveta volja Božja, Isus, Njegov križ, a Vi za križem spremno i velikodušnom voljom slijedite Isusa.
   - fra Ante Antić 
09/12/2023
AM 09.12.2023.
Božanska ljubav i nebeska mudrost neka ispunja Vašu dušu i posvećuje! . (...)
 - fra Ante Antić