• AM 10.06.2023.
  Budite euharistijska duša slična Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu.
   - fra Ante Antić 
 • AM 09.06.2023.
  Ljubite Nebesku Majku Mariju i nasljedujte Njezinu čistoću, podložnost volji Božjoj i budite skromna, tiha, ponizna i siromašna po izgledu Marijinu.
   - fra Ante Antić 
 • AM 08.06.2023.
  Isus je Vaš Put, Istina i Život. Hodajte u Njegovoj prisutnosti.
   - fra Ante Antić 
 • AM 07.06.2023.
  Budite strpljivi u poslu, radu i dužnosti.
   - fra Ante Antić 
 • AM 06.06.2023.
  Svaki dana trudite se da se sebe odričete, sebe nadvladate, sebe zaboravite, o sebi ne govorite, ne hvalite se i ne fantazirate.
   - fra Ante Antić 
10/06/2023
AM 10.06.2023.
Budite euharistijska duša slična Isusu u Presvetom oltarskom sakramentu.
 - fra Ante Antić