• AM 04.07.2022.
  Nemojmo se opravdavati bolešću, jer i ona je u planu Providnosti sredstvo posvećenja i napretka.
   - fra Ante Antić 
 • AM 03.07.2022.
  Nije lako vazda naći pravi razlog naših neuspjeha, ali uz milost Božju, možemo i to otkriti.
   - fra Ante Antić 
 • AM 02.07.2022.
  Svaki je čas dragocjen i velik, ako ga posvetimo i uložimo sveto za Gospodina.
   - fra Ante Antić 
 • AM 01.07.2022.
  Dužan si sve raditi za Mariju, preko Marije, u Mariji i s Marijom. [...]
   - fra Ante Antić 
 • AM 30.06.2022.
  Mir, ljubav i duh žrtve neka uvijek vlada i odsijeva u Tebi!
   - fra Ante Antić 
04/07/2022
AM 04.07.2022.
Nemojmo se opravdavati bolešću, jer i ona je u planu Providnosti sredstvo posvećenja i napretka.
 - fra Ante Antić