• AM 22.05.2024.
  Sve Vaše nastojanje neka bude: biti po svetoj volji Božjoj.
   - fra Ante Antić
 • AM 21.05.2024.
  Bježite od grijeha i nemojte ga hotimice počiniti.
   - fra Ante Antić
 • AM 20.05.2024.
  Čuvati mir, pouzdanje i predaje u svetu volju Božju.
   - fra Ante Antić
 • AM 19.05.2024.
  Uvijek se predajte u svetoj vjeri i ljubavi Božanskom Srcu Isusovu.
   - fra Ante Antić
 • AM 18.05.2024.
  Sebe u svemu zaboravljati, na se ne misliti, o sebi ne govoriti, u sebi ne biti već u Isusu i Mariji, u Božjoj ljubavi.
   - fra Ante Antić
22/05/2024
AM 22.05.2024.
Sve Vaše nastojanje neka bude: biti po svetoj volji Božjoj.
 - fra Ante Antić