Uslišenje molitvi po fra Antinom zagovoru
07/01/2021
Molitva sluge Božjeg fra Ante Antića: Ne boj se, dobra dušo!
13/01/2021

Održana prva molitvena večer za “Antićev četvrtak”

 

Jučer je završio  "Antićev četvrtak".
U našem svetištu dan je započeo misama u 7 i 8 h. a zatim je izloženo Presveto na cjelodnevno klanjanje kao i svaki prvi četvrtak u mjesecu.
Službenici Božji su pripremili i animirali krunicu sa tekstovima iz fra Antinih spisa.
Svetu misu i molitvu na grobu sluge Božjega predvodio je vicepostulator fra Josip Šimić, a molitveni program fra Kristian Radas.
Hvala ti Gospodine na fra Antinim riječima mira tako aktualnima u današnjem vremenu straha i neizvjesnosti.
Predali smo na oltar i sve vaše molitvene nakane.

 

U nastavku su misli fra Ante Antića iz večernje molitve fra Kristiana

„Mir, sveta ljubav, ujedinjenje svetom voljom Božjom neka uvijek vlada i pobjeđuje u vama! Zašto biti žalosni, potišteni, smeteni? Čemu se puštati strahu i nekoj neodređenosti? Zašto tako zabrinuti za sve? Zar niste sasvim Božji i On se brine za vas? Niste li sve predali Njegovu Božanskom Srcu i Prečistom Srcu Marijinu? Zašto plakati? Sve ono gledati? Naređujem vam, da sve te misli, raspoloženja, bojazni, slutnje odmah odbacite, prezrete i slijedite svoj put ljubavi, jedinstva svetom voljom Božjom, poslušnosti i predanja. Uvijek veseli u Bogu! Sve gledati Njegovim očima. Sve primati iz Njegovih svetih ruku. Sve Njemu poklanjati. Sve za Nj podnositi i sve s Njime trpjeti i za Njegovu svetu ljubav.“ (APL, 10-XI-44)

„Znam, da proživljavate strah i sve teške utiske (...) U rukama ste Božjim. Nikada ne smijete podleći strahu, nemiru, potištenosti ili zlovolji. Sve to može na vas napadati, doći, ali vi budite uvijek jaki u vjeri, čvrsti u pouzdanju i postojani u svetoj ljubavi. Krist je vaš život. Sve je za vas sporedno prema Isusu i Njegovoj svetoj ljubavi. U novoj godini vježbajte se posebno u svetoj ljubavi Božjoj. Nju vazda prosite od Božanskog Srca. U svemu neka vas ona vodi. Svaku žrtvu za nju i da u sebi zaslužite posvećenje u njoj. Sve misli, osjećaje, čuvstva, riječi, djela neka sveta ljubav nadahnjuje i prožima.“ (APL, 0365-0367)

„Ne dajte se smesti nijednim strahom. Bog je Otac i sve nas ljubi i (vodi) k Sebi. Nikad malodušni. Uvijek veseli i pouzdani. Ne smijete davati važnosti svakoj smetnji, misli i osjećaju, koji prođe glavom ili hoće da smeta. Često vas napadaju razna stanja, koja ćemo najbolje izbjeći ne mareći za njih i slijedeći naprijed i rad i molitvu.“ (APL, 12-IX-35)

„Sačuvajte mir, predanje i pouzdanje. Dragi će Bog pomoći. Molit ću se za vas iz svega srca (...) Gospodin vas kuša kao zlatar svoje zlato u vatri. Ne bojte se! Sve će biti na vaše veće dobro i duhovnu korist. Ustrajte u ljubavi i podlaganju svetoj volji Božjoj.“ (APL, 20-VIII-55)

„Zašto se žalostite malovjerni? Nije (li) Isus uvijek s vama, u vašem srcu? Čemu tolike misli, bojazni, strah(ovi), preokupacije, zabrinutosti i slično što Vam dušu tlači? Isus je sama ljubav. On traži od Vas ljubav, vjernost, posluh i trpljenje. Dajte Mu ovo, a ostalo Njemu prepustite da On vodi i ravna. Ljubite i nasljedujte poniznu, pobožnu mu Majku Mariju.“ (APL, 12-IX-49)

„Promislite što će biti od svega vašega života, od vaših djela, ako ona nisu upisana u knjizi života. Ne bojte se bolesti ni drugih nevolja. Sve to određuje pravedno, mudro s ljubavlju i sve za vaše dobro dragi Bog.“ (APL III/22, 4.)

„Živite u Bogu, za Boga, s Bogom! Treba, da svaki dan sebi umiremo i muku Gospodinovu nosimo u svome tijelu. Ponizite se pred Gospodinom i velikodušno za svojim Božanskim Zaručnikom nosite svoj teški križ. Ne bojte ničega nego samo grijeha, jer on je jedino zlo.“ (AP, 8-VIII-48)

„Radi nikakvih poteškoća ne smiješ malaksati ili ostaviti svoj put. Gospodin je vjeran. Mi ga moramo slušati sve do smrti na Križu. Mogu nastupiti sumnje, dvojbe i u tvom životu jake napasti i nutarnje tmine i borbe u tebi. Ne boj se! Drži se Isusa i Marije. Ljubi ih i slijedi (…) U cijeloj ovoj borbi nikada se ne osvrći glasu neprijatelja, nego uvijek svoj pogled drži upravljen na Božansko Srce na Križu i ti ćeš pobijediti. Bog će se za te boriti - budi mu vjeran i poslušan. Baš u mukama i ustrajnom podnošenju svih poteškoća i borbi.“ (AS I, 9, AV.)

 

Ove misli možete pronaći na bitno.net te hkm.hr. Poveznice su u nastavku:

bitno.net Misli fra Ante Antića

hkm.hr Misli fra Ante Antića

Naša internetska stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske stranice, njezinoga poboljšanja i boljeg korisničkog iskustva.
Saznaj više