AM 09.01.2021.
09/01/2021
AM 11.01.2021.
11/01/2021
Sinko moj, uvijek budi zahvalan da si stvoren na sliku i priliku Božju. Tim se ponosi, da si slika Božja... Kao slika Božja naša je
duša sposobna najvećih Božjih djelovanja, čudesa.
 - fra Ante Antić