AM 10.01.2021.
10/01/2021
AM 12.01.2021.
12/01/2021
Ako Vi ne znate, ne vidite kud Vaša lađa plovi i kamo će pristati, znajte i čvrsto vjerujte, da se On nalazi u lađici, upravlja njome i sigurno je vodi u svoju luku.
 - fra Ante Antić