AM 9.12.2020.
09/12/2020
AM 11.12.2020.
11/12/2020
Promisli na Presvetu Euharistiju i tu se učimo biti maleni, ustrpljivi, popustljivi, poslušni i žrtve sve do najvećih granica.
Uči od Blažene Djevice Marije služiti braći i bližnjemu. [...]
 - fra Ante Antić