AM 12.12.2020.
12/12/2020
AM 14.12.2020.
14/12/2020
Neka u Vama raste pouzdanje, predanje i jedinstvo sa svetom voljom Božjom. Neka Vam Gospodin dade obilje svjetla i pomoći da se svagdje znate snaći i najbolje upraviti u ovim kritičnim danima.
 - fra Ante Antić