AM 13.12.2020.
13/12/2020
AM 15.12.2020.
15/12/2020
Po svetom krstu postao si dijete Božje i uzrastao si kao plemenita loza na čokotu Isusu. Moli Ga, da rasteš svaki dan kao dijete Božje do punine mjere Njegove i da kao rodna loza donašaš bogate plodove krepoti i svetosti.
 - fra Ante Antić