AM 23.11.2020.
23/11/2020
AM 25.11.2020.
25/11/2020
Bog nas ne će zapustiti niti će nas ostaviti. On je bio uvijek dobri i milosrdni Otac pa će nam se i u ovoj strašnoj kušnji takav pokazati i pomilovat će nas. 
 - fra Ante Antić