AM 24.11.2020.
24/11/2020
AM 26.11.2020.
26/11/2020
U svemu vršiti volju Božju, svoju volju zanijekati, križ svoj velikodušno od srca nositi, vlastite grijehe plakati i mrziti i za njih pokoru činiti. Isus ima postati sve Tvoje.
 - fra Ante Antić