AM 5.11.2020.
05/11/2020
AM 7.11.2020.
07/11/2020
Ako Vi ne znate, ne vidite kud Vaša lađa plovi i kamo će pristati, znajte i čvrsto vjerujte, da se On nalazi u lađici, upravlja njome i sigurno je vodi u svoju luku.
 - fra Ante Antić