17/01/2022

AM 17.01.2022.

Budi jednostavan!
- fra Ante Antić
16/01/2022

AM 16.01.2022.

Budi uvjeren, Ti možeš a i moraš biti dobar, plemenit, odgojen.
- fra Ante Antić
15/01/2022

AM 15.01.2022.

Mrzi svoje pogreške i grijehe i čuvaj skrušeno srce.
- fra Ante Antić
14/01/2022

AM 14.01.2022.

Podižimo slabe i malodušne.
- fra Ante Antić
13/01/2022

AM 13.01.2022.

Tješimo žalosne i ucviljene.
- fra Ante Antić
12/01/2022

AM 12.01.2022.

Trpimo i uzdajmo se.
- fra Ante Antić
11/01/2022

AM 11.01.2022.

Molimo za naš narod.
- fra Ante Antić
10/01/2022

AM 10.01.2022.

Čvrsto se držimo Isusa i Njegove svete Crkve koju ni vrata paklena ne će nadvladati.
- fra Ante Antić
09/01/2022

AM 09.01.2022.

Po svetom krstu postao si dijete Božje i uzrastao si kao plemenita loza na čokotu Isusu.
- fra Ante Antić
08/01/2022

AM 08.01.2022.

Isus je Gospodar svojih darova i milosti.
- fra Ante Antić
07/01/2022

AM 07.01.2022.

Neka Te Isus Kralj i Majka Kraljica blagoslove!
- fra Ante Antić
06/01/2022

AM 06.01.2022.

U oktavi Epifanije nastoj kao i u ostalo božićno vrijeme češće se puta u duhu vjere
pokloniti Djetiću Isusu te Ga sa svetim Kraljima daruj i razveseli.
- fra Ante Antić