06/10/2021

Pokrećemo novi lanac posta i molitve

Ovaj put je Gospodin predivno posložio da naša devetnica započinje na Antićev dan, prvi četvrtak u mjesecu, kada naša župna zajednica ima cijelodnevno klanjanje od 8.30.- 18.30.
06/10/2021

AM 06.10.2021.

Možeš polako i razmatrajući moliti Oče naš, Zdravo Mariju ili Krunicu.
 - fra Ante Antić 
05/10/2021

AM 05.10.2021.

Kad je Bog s Vama, kad je Marija s Vama, čega da se bojite, čega da se strašite, čemu da sumnjate?
 - fra Ante Antić
04/10/2021

AM 04.10.2021.

Čestitam Ti naš veliki serafski blagdan - svetkovinu našega svetog oca Frane. Neka Ti udijeli svoju ljubav prema Bogu i bližnjemu, svoj žar za svetu poniznost, za evanđeosko siromaštvo i jednostavnost za križ i žrtvu!
 - fra Ante Antić 
03/10/2021

AM 03.10.2021.

Ostani ponizan, pravedan i plemenit.
 - fra Ante Antić 
02/10/2021

AM 02.10.2021.

Budi anđeo bratske ljubavi!
 - fra Ante Antić
01/10/2021

AM 01.10.2021.

Pouzdanje, sjedinjenje sa svetom voljom Božjom i prezir svega što Bog nije neka vlada u Tebi!
 - fra Ante Antić
30/09/2021

AM 30.09.2021.

Sve u Tebi, na Tebi, s Tebe neka odrazuje Isusa.
 - fra Ante Antić
29/09/2021

AM 29.09.2021.

Sve nevolje, koje Te okružuju podnesi radi ljubavi Isusove i u svemu gledaj Providnost i volju Božju.
 - fra Ante Antić
28/09/2021

AM 28.09.2021.

Miran budi i ne smetaj se nikakvim dosadnim mislima.
 - fra Ante Antić
27/09/2021

AM 27.09.2021.

Za sve milosti budi zahvalan.
 - fra Ante Antić
26/09/2021

AM 26.09.2021.

Molimo za naš narod posebno, da ga Bog očuva od velikih kušnja protivu svetoj vjeri i ljubavi svetom ocu Papi. [...]
 - fra Ante Antić